MENU

Realizacje

Wykonanie fundamentów pod tekturnicę w Bielsku Białej z firmą ATLAS WARDBudowa mostu w Brnie Budowa mostu w Kamiennej GórzeBudowa mostu w Radomiu Budowa mostu w BolkowieBudowa mostu w Brzesku Budowa mostu w Częstochowie Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-ZdrójLublin S19Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, zadanie V.Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A4) o długości około 22,6 km.

Zlecający: Budimex S.A.

Termin wykonania inwestycji:
28.10.2015 - 30.09.2017

Kontrakt obejmuje kompleksowe wykonanie 12 obiektów inżynierskich:
WD-45, WD-46, WD-47, PE-17, WK-1, WD-1, WS-1, WD-1A, WD-1B, MS-2, WD-3, PP-401.
Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S-11 – odcinek I.Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S-11 – odcinek I.

Zlecający: Budimex S.A.

Terminy realizacji: 31.10.2016 - 31.08.2017r

Kontrakt obejmuje wykonanie obiektów mostowych:
WD - 1.8,
PZDs - 1.2,
WS - 3.5
Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka. - Odcinek II.Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 19,73 km tj. od km 2+420,47 do km 22+150,00.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

Czas realizacji: 16.05.2016 - 30.05.2017r

Kontrakt obejmuje wykonanie prac na obiektach inżynierskich:
WD-3a, WD-4, WD-5, WD-6, WD-8, WS-9.
Budowa autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek G.Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek G - węzeł Blachownia (bez węzła) - węzeł Zawodzie (z węzłem).

Wykonawca: Berger Bau

Kontrakt obejmuje wykonanie Estakad:
EA-377a,
EA-377b.

Termin realizacji: 14.11.2016 - 20.04.2017r.
Kozienice - Elektrociepłownia 1075MWBudowa bloku 11/Kozienice – kompleksowe wykonanie fundamentów maszynowni, konstrukcji żelbetowych podpiwniczenia wraz z fundamentem turbozespołu, uziemieniem fundamentów, instalacjami podposadzkowymi i tunelami kablowymi

Zamawiający: Enea Sp. z o.o.

Główny Wykonawca: IDS - BUD S.A.

Zakres prac zrealizowanych przez firmę Stanex:
Zadanie I : Kompleksowe wykonanie fundamentów maszynowni, konstrukcji żelbetonowych podpiwniczenia oraz fundamentu turbozespołu
Zadanie II: Wykonanie tuneli kablowych wraz z płytą górną turbozespołu.

Termin realizacji: 02.2014 – 01.2015
Remont istniejących torów prób drogowych w Stalowej WoliRemont istniejących torów prób drogowych w Stalowej Woli
Wykonawca: Stalprzem Sp. Z o o.
Termin realizacji: 10.2014 – 02.2015
Budowa mostu na wysokości 55m: SO 248-00, Most „Rieka“ na diaľnici v km 31,885Budowa mostu na wysokości:
SO 248-00, Most „Rieka“ na diaľnici v km 31,885
Wykonawca: VÁHOSTAV - SK, a.s
Termin realizacji: 31.08.2015 – wg. harmonogramu
Budowa bloku gazowo – parowego 450 MW na terenie Elektrowni Stalowa Wola przy ul. Elektryków 13Budowa bloku gazowo – parowego 450 MW na terenie Elektrowni Stalowa Wola przy ul. Elektryków 13.
Wykonawca: Stalprzem Sp. Z o o.
Termin realizacji: 20.11.2013 – 21.05.2014
Przemyśl - AVAXZaprojektowanie i wykonanie autostrady A-4 na odcinku Radymno - Korczowa o długości 22km.

Obiekty wykonane w ramach umowy.
WD-41
MPZ-42
WD-43

Kontrakt obejmował wykonanie robót zbrojarskich i żelbetowych.
Termin realizacji: 02.2011 - do 08.2013r
Zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8Zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 (na odcinku od Węzła Augustów do Węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od Węzła Szkocja do Węzła Lotnisko)

Kontrakt obejmował wykonanie robót żelbetowych na 11 obiektach inżynierskich:
W2,3 WN-4, W2,3 WA-5, W2,3 PZ-5A, W2,3 PZ-6, W2,3 WN-7, W2,3 PZ-7Aa, W2,3 PZ-7A, W2,3 PZ-7Ab, W3 WN-1, W3 PZ-1A, W3A WN-1B

Termin realizacji: 04.2013 – 03.2014
Kontynuacja projektu budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł TuszynKontynuacja projektu budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 337+937,65 – Zadanie III
Wykonawca: BUDIMEX S.A
Przebudowa rurociągu przesyłowego dn1600mm w relacji Bronisławów – Kalinko.
Kontrakt obejmuje wykonanie 6 obiektów mostowych:
WD-270, MA-273, WD-274, WD-275, PZSg2, WD-276
+ 20 przepustów
+ Magistrala wodociągowa – 3 obiekty – 0031, 0033, 0033A

Termin realizacji: 10.2014 – 10.2015
Budynek mieszkalny wielorodzinny A + B + CBudynek mieszkalny wielorodzinny A + B + C
Wykonawca: STALPRZEM Sp. Z o o.
Termin Rozpoczęcia: 06.2015
Budowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Stalowej WoliBudowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Stalowej Woli
Wykonawca: Stalprzem Sp. Z o o.
Termin realizacji: 09.2014 – 04.2015
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko – węzeł Widawa Wrocław Zadanie I dcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700
Wykonawca: BUDIMEX S.A.
Kontrakt przewiduje wykonanie robót żelbetowych na 5 obiektach inżynierskich:
WS-10, WD-11, WS-12, WD-13, MS-14
Rozpoczęcie 07.2015
zakończenie robót objętych Przedmiotem Umowy – do dnia 31 lipca 2016 r.
Węzeł Stryków"Budowa Autostrady A1 na odcinku granica województwa Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 - Zadanie II. Odcinek 4 Węzeł "Stryków I" od km 291+000 do 295+850"

Wykonawca: BUDIMEX S.A.
Kontrakt przewidywał wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na kilku obiektach inżynierskich.

Termin realizacji: 05.2011 - 12.2011r
Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 0+000,00 – 6+370,00Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 0+000,00 – 6+370,00
Wykonawca: BUDIMEX S.A.
Kontrakt obejmował wykonanie robót żelbetowych na 4 obiektach inżynierskich:
MD-1, WD-2, PP-1, PP-2
Termin realizacji: 04.2015 – 08.2016
Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1), odcinek 8 „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1), odcinek 8 (węzeł Róża – węzeł Wrocław)”
Wykonawca: BUDIMEX S.A.
Kontrakt przewiduje wykonanie robót żelbetowych na 4 obiektach mostowych:
WS 8.4, WS 8.5, MS 8.6, WD 8.7
+ Przepusty.
Termin realizacji: 08.2012 – 09.2013
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Domeyki„Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Domeyki”
Wykonawca: INSTALBUD-RZESZÓW Sp. Z o.o.
Nazwa zadania: „ Podniebne Ogrody”
Lublin ul. Ignacego Domeyki
Wykonanie prac żelbetowych na budynku A.
Termin realizacji: 05.2014 – 05.2015
Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin PiaskiBudowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin Piaski:
Zlecający: Budimex S.A.
Zadanie nr 2 odcinek węzeł „Bogucin” – węzeł „Dąbrowica” wraz z węzłem,
Zadanie nr 2a budowa Drogi Krajowej klasy GP, odcinek węzeł „Dąbrowica” – granica administracyjna miasta Lublin
Kontrakt przewiduje wykonanie kompleksowych robót ciesielsko – zbrojarskich na mostach:
WS-05, WS-05B, WD-06, WD-1
Termin realizacji: 03.2012 – 07.2014
Galeria Słoneczna Galeria Słoneczna
Radom, ul. Bolesława Chrobrego 1
Wykonawca: Porr S.A.
Data realizacji: 2009 - 2010
Equator II Equator II
Warszawa, Al. Jerozolimskie 96
Wykonawca: Porr S.A.
Data realizacji 2010
Powierzchnia handlowa: ~80 000 m2
Budowa drogi ekspresowej S-19 Lubartów – KraśnikBudowa drogi ekspresowej S-19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła „Dąbrowica” do węzła Konopnica i połączenie z istniejącą DK19
Budowa drogi ekspresowej S-19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła „Dąbrowica” do węzła Konopnica i połączenie z istniejącą DK19
Wykonawca: BUDIMEX S.A.
Kontrakt obejmuje wykonanie robót żelbetowych na 3 obiektach inżynierskich:
PG-1A, WS-1, WD-2
Termin realizacji: 05.2015 – 06.2016
Przebudowa DW 352 Bogatynia / Zatonie – RadomierzycePrzebudowa DW 352 Bogatynia / Zatonie – Radomierzyce
Kontrakt obejmował wykonanie robót żelbetowych na 2 obiektach inżynierskich:
Wiadukt PKP
Most na Witce
Termin realizacji: 2011.03 – 2012.09
Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8
Kontrakt przewiduje wykonanie robót żelbetowych na 5 obiektach inżynierskich:
WD-1, PZ-2a, WA-2, WD-3, WA-4
+ Przepusty: 3M, 4M, 6M, 29M, 34M.
Rozpoczęcie 02.2015
zakończenie robót – 30 czerwca 2016 r.
Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w WarszawieAmbasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie
Warszawa, ul. Kawalerii 12
Wykonawca: Porr S.A.
Data realizacji 2008
Powierzchnia zabudowy: 1574 m2
Kubatura budynków: 24 570 m3
Główny budynek ma 5 kondygnacji, w tym jedna podziemna.